మీ శరీరానికి వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచే అద్భుతమైన ఆహారాలు | Best foods for healthy immune system

మీ శరీరానికి వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచే అద్భుతమైన ఆహారాలు | Best foods for healthy immune system | i5 Network || The immune system is a host defense system comprising many biological structures and processes within an organism that protects against disease. To function properly, an immune system must detect a wide variety of agents, known as pathogens, from viruses to parasitic worms, and distinguish them from the organism's own healthy tissue. In many species, there are two major subsystems of the immune system: the innate immune system and the adaptive immune system. Both subsystems use humoral immunity and cell-mediated immunity to perform their functions. In humans, the blood–brain barrier, blood–cerebrospinal fluid barrier, and similar fluid–brain barriers separate the peripheral immune system from the neuroimmune system, which protects the brain. Click here for more Latest Movie updates, ►Subscribe to our Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCXN_ABkSwpFXB8ROldYzf0g ►Like us on : https://www.facebook.com/i5network
× RELATED సర్కారు వారి పాట స్టోరీలైన్ వింటే పూనకాలే | Sarkarivari Paata Story Line Leaked | i5 Network
×